INSTRUMENTATION

 • Grundläggande, detaljerad konstruktion och konstruktion
 • Instrumentmontering på plats
 • Kalibrering, slingtest, idrifttagning, startstöd
 • Underhåll
 • Förvaltning av tillgångar

ELKRAFT

 • Elteknik (Lågspänning / Högspänning)
 • Diagram för ledningar och instrumenteringsslingor
 • Elektriska system och design på kontrollpanelen

PRODUKTIONSENHETENS SÄKERHETSSYSTEM

 • Riskanalys
 • Definition av säkerhetssystem
 • Design och programmering av automatiska styrsystem (Api S)

INDUSTRIELL AUTOMATISERING OCH DATABEHANDLING

 • Produktion och verktyg automatisering och övervakning
 • MES-systemimplementering
 • Batch släktforskning och spårbarhet
 • DCS Migrering
 • 24/7 serviceavtal

INDUSTRIELL ANALYS

 • Definition och val av teknik för analys av gas och vätska
 • Design, byggande och underhåll av samplingssystem
 • Design och konstruktion av kablage
 • Underhåll av omfattande analys-system

VÄNDNINGAR OCH AVSTÄNGNINGAR

 • Avstängningsförberedelse
 • Projektledning och schemaläggning
 • Testning, idrifttagning och idrifttagning av el- och instrumentsystem
 • Ventiler och motorreparationer och renovering