Vi driver ditt projekt vidare

Vi arbetar inom de flesta av Sveriges stora industrisektorer.  Vi arbetar antingen direkt med industrikunder eller som partners till specialiserade företag eller ingenjörsföretag.

VÅRT NÄTVERK

I ditt projekt får du tillgång till vårt stora nätverk av affärsenheter och kunskap. Alla våra enheter arbetar i nära samarbete med varandra och gör det möjligt för oss att hantera mer eller mindre omfattande projekt. Genom vårt resursstarka nätverk i Sverige och utomlands har vi tillgång till:

Hög specialistkompetens och projektledning

Vi säkerställer och koordinerar ditt projekt genom validering, planering, avvikelserapportering samt risk- och säkerhetshantering. Vårt arbete är självklart kvalitetscertifierat, och vi kan ta oss an stora och komplexa projekt eller totalåtaganden där samordning är avgörande.

Detaljerad konstruktion och utförande

Du behöver bara en kontakt – vår projektledare säkerställer att arbetet är kvalitetscertifierat och korrekt utfört.

Genom förstudier som omfattar automatisering, programmering, tekniska diagram och dokumentation, konstruktionsberäkningar, strukturell design, val av utrustning, implementering eller installation etc. Läs mer om vårt designerbjudande här.

Inköp av tjänster

Vi hjälper dig med inköp av tjänster och underleverantörer i samband med projekt.

Arbetsplatsledning

Vi monterar och gör kabeldragning, installation, testning samt idrifttagning av utrustning.

VÅRT ERBJUDANDE

Vi är en av marknadens större aktörer inom installation. Läs mer om vårt erbjudande nedan.

 • ELINSTALLATION

  Elinstallation har alltid varit stommen i vår verksamhet, och vi är mycket erfarna av att arbeta i driftsatta anläggningar, ofta i ATEX-miljö. Våra kunder finns främst i process-och pappersindustri, infrastruktur och energibolag.

  Vi erbjuder:

  • Hög- och lågspänningsinstallation
  • Ställverk
  • Transformatorer
  • Kraftfördelning
  • Motordrift
  • Reservkraft
  • Kabel och kanalisation
  • Belysning
  • Värmekabel
  • Provning och idrifttagning
  • Fältinstallation i ATEX-miljö
 • INSTRUMENTERING

  Ett av våra specialområden är instrumentinstallation där vi i princip uteslutande arbetar mot industrin, både med ny- och ombyggnation i driftsatta anläggningar, ofta i ATEX-miljö.

  Våra kunder finns främst i process-, papper och massa-, och kärnkraftsindustrin samt inom energiområdet.

  Vi erbjuder:

  • Instrumentinstallationer
  • Ex-installationer
  • Fältinstrument
  • Analysutrustning
  • Klenrörsinstallationer
  • Kontrollrumsinstallationer
  • Pneumatik
  • Reglerventiler
  • Säkerhetsventiler
  • Loop-test
  • Kalibreringsuppdrag
  • Test och idrifttagning
  • Underhåll och service
 • SKÅP & PANELER

  Vi har lång erfarenhet av att tillverka skåp, paneler och containrar utifrån kundens önskemål och behov och helt färdiga för drift. Tillverkning, testning och provning sker i våra egna verkstäder. Vi utför CE-märkning på våra egna konstruktioner.

  Vi erbjuder:

  • Apparatskåp
  • Apparatskåp och containrar för gasanalys
  • Centraler
  • Lågspänningställverk
  • Kopplingslådor
  • Servisskåp/markskåp
 • VÄRME, VENTILATION OCH KYLA (HVAC)

  Läs mer om vårt erbjudande här:

Vi erbjuder olika kontraktstyper:

 • Ett kontrakt som täcker en specifik tjänst, utformad för att ta itu med en enda fråga (t.ex. koppling av en maskin eller modifiering av en anläggning eller ett system).
 • Ett integrerat kontrakt (till exempel ett kontrakt där Actemium tar ansvar för en komplett anläggning eller produktionslinje).
 • Ett globalt kontrakt som omfattar ett eller flera kompetensområden som tillhandahålls av Actemium.

KONTAKT

Regionchef Väst

Thomas Fogleström

thomas.fogelstrom@vinci-energies.se