Projekt Actemium haft förmånen att vara delaktiga i:

 • AFAB – Brista Bränslemottagning
 • AFAB – Reservkraftsanläggning 700 kVA (See the PDF)
 • Arlanda – Reningsverk Glykol
 • Luftfartsverket Arlanda – Täthetsprovning
 • Trafikverket – Södra Marieholmsbron, Göteborg (See the PDF)
 • Trafikverket – Kameraövervakning
 • Örebro kommun – Öppningsbar bro över Svartån (See the PDF)
 • Göteborgs stad – Öppningsbar bro
 • Uppsala kommun – Hamnspången, öppningsbar gång- och cykelbro (See the PDF)
 • Åmåls kommun – Öppningsbar svängbro Snäcke Kanal (See the PDF)
 • Volvo Penta – Provbåt PTA-80