Vi arbetar säkert för en hållbar värld

Vad är hållbarhet för oss? Vi vill tro att vårt dagliga arbete är en del av ett hållbart samhällsbygge. Våra 250 medarbetare i Sverige och våra 22,000 medarbetare över hela världen arbetar idag med att designa, installera och underhålla den elektriska infrastruktur som krävs för att morgondagens fossilfria samhälle ska kunna fungera.

Vi arbetar för att hållbarhetsmålen även ska vara en integrerade i varje affärsenhets budgetprocess. Vi gör ständigt en översyn över vår verksamhet och hur vi kan hjälpa våra kunder att ta nästa steg i sitt klimatarbete.

Hållbara målsättningar

Kontakta vår miljöansvarige här: kontakt.miljo@vinci-energies.se