Våra lösningar

Som en viktig leverantör av el- och maskinteknik och processautomationslösningar levererar vi ett komplett utbud av tjänster som täcker hela cykeln från design till installation, idrifttagning och underhåll.

Eftersom våra lokala team kontinuerligt finns på stålproduktionsanläggningar i Sverige, Frankrike och andra länder, kan vi arbeta med hela utbudet av anläggningar och utrustning – masugnar, omvandlare och elektriska stålverk, ugnar och varm- och kallvalsverk.

Med utgångspunkt i vår kännedom inom stålindustrin kan vi produktionsoptimera genom att tillhandahålla lösningar som uppfyller de allt strängare energieffektivitets- och miljöskyddsstandarder som gäller för stålindustrin.

VÅR KUNSKAP

  • Elektroteknik, maskinteknik, rörledningar, kokning och hydraulteknik
  • Design, implementering av HV / LV-distributionssystem, motorer och frekvensomriktare, styrbås
  • Automation, instrumentering, industriell övervakning, kontroll och IT
  • Klimateknik, luftbehandling
  • Elektromekaniskt underhåll, reparation av roterande maskiner, portalkranar, hytter, pressar, industridörrar, järnvägsnät, gasdetektorer, elektrofilter, verktygsutrustning
  • Stor förmåga att samla resurser och personal för att utföra schemalagda renings- och underhållsarbeten (masugnar, stålverk, ugnar, valsverk)
  • Idrifttagningsstöd, utbildning

 

ACTEMIUM INDUSTRI

Varumärkesansvarig: Marcus Larsson

marcus.larsson@actemium.com

Telefon: +46 704 166823