Våra lösningar

Actemium tillhandahåller dedikerade och omfattande lösningar inom el, instrumentering och processautomatisering för olja- och gasindustrier. Dessa täcker produktion (onshore och offshore), relaterade anläggningar och processer (kondensering, olje- och gasbehandling), lastning / lossningsenheter (terminaler) och transport- och förvaringsanläggningar (ovan och under mark).

 

Scandinavian Tank Storage

År 2018 utförde vi uppdrag för Scandinavian Tank Storage i Göteborg. Se filmen ovan för mer information om det projektet.

Är du intresserad av vårt erbjudande och vill få en personlig kontakt?

Kontakta Johan Engmalm här!

Vi levererar nyckelfärdiga projekt och tjänster anpassade efter dina krav i enlighet med vår säkerhetspolicy:

 • Nyetablering (Greenfields)
 • Ombyggnad och eliminering av flaskhalsar
 • Design and implementering av dedikerade enheter
 • Förberedelser och idrifttagning
 • Underhåll och underhållsteknik
 • Utbildning
 • Avstängningar och vändningar
 • Specialiserad service (konsultation, utbildning, inspektioner, revisioner, kalibrering…)

UP STREAM:

 • Produktionsanläggningar för Olja och Gas (onshore and offshore)
 • FPSO
 • Olje- och gasbehandling
 • Förvaring
 • Subsea-gränssnitt
 • OCWR Övergripande kontoll av brunnar och stigare (onshore och offshore)
 • Kraftgenerering
 • Brandskyddslösningar
 • Mätstationer
 • Läckage och gasdetektering

MID-STREAM

 • Olja & Gas-terminaler
 • Raffinaderier
 • Petrokemiska fabriker
 • Förvaring över och under mark
 • Kompressorenheter
 • Distribuerings nätverk
 • Pipeline Scada & Kontrollsystem
 • Blandningsenheter
 • Katodiskt skydd
 • Analys av gaskvalitet
 • Mätstationer
 • Brandskyddslösningar
 • Jordbävning och åskskydd
 • Läckage och gasdetektering

 

ACTEMIUM ELECTRO

Johan Engmalm

johan.engmalm@actemium.com

Telefon 0303 – 79 81 95