Vi vägleder våra kunder i deras utveckling för en bättre värld – på ett hållbart, säkert och effektivt sätt

Vi vill hjälpa våra kunder att förbättra sina konkurrensfördelar och sin industriella prestanda.

Vi är ett av Sveriges största varumärken inom automations- och elteknik, specialiserade på installationstjänster inom el och instrumentering.

Med industriell precision arbetar vi i huvudsak med våra industrikunder men utför även komplexa entreprenader på andra segment där vår expertis efterfrågas. Actemiums industrinätverk i Sverige består idag av 13 st affärsenheter och är samtidigt en del av ett internationellt nätverk av 400 affärsenheter. Våra affärsenheter finns förutom i Sverige i över 40 länder runt om i världen.

Våra 250 medarbetare i Sverige ingår i ett nätverk med över 22,000 medarbetare över hela världen. Vi arbetar för att leverera säkra och hållbara lösningar och tjänster inom industrin. Vi på Actemium har kraften och expertkunskapen från vårt globala nätverk och erbjuder skräddarsydda helhetslösningar.

 

EXPERTKUNSKAP

Vi tillhandahåller vår expertkunskap under loppet av hela den industriella cykeln: från design och konstruktion till utförande och underhåll.

Vi förbättrar våra kunders prestanda och konkurrenskraft inom fyra områden:

 • Processskontroll och automation
 • El- och instrument
 • Värme, ventilation och klimat
 • Teknik, underhåll och reparation

Vårt internationella nätverk

BESÖK VÅR GLOBALA SIDA
 • Piktogram för världen
  länder
 • Piktogram för världen
  kontinenter
 • piktogram byggnad
  affärsenheter
 • fabriken på fältet

  VINCI ENERGIES

  Vi ingår i den globala koncernen VINCI Energies

  En internationell ledare inom sin sektor

  VINCI Energies erbjuder kunder att utrusta och optimera sin infrastruktur inom energi, transport och kommunikation, industrianläggningar och byggnader.

  VINCI Energies arbetar från projektering och utförande till underhåll, drift och anläggningsledning inom fyra stora affärsområden:

  • Industri (Actemium)
  • Byggnadslösningar (Building Solutions, VINCI Facilities)
  • Infrastruktur (Omexom, Citeos)
  • Informations- och kommunikationsteknik, ICT (Axians)

  VINCI Energies i siffror – 2019

  • 56 länder varav 30 utanför Europa
  • 13,75 miljarder euro i intäkter
  • 1.800 affärsenheter
  • 82.500 anställda

  Som VINCI Energies industriella varumärke har vi på Actemium förenat alla våra affärsenheter som arbetar inom industriella processer.