Actemium anställda i kombination - industri

Enheter inom vårt affärsområde

EITECH ELECTRO AB

Eitechenheter som ingår i vårt svenska VINCI Energies-nätverk:

Eitech Mälardalen
Affärsenhetschef Johannes Fyrpil
johannes.fyrpil@eitech.se

Eitech Norrköping
Affärsenhetschef Kristian Kassow
kristian.kassow@eitech.se

Eitech Värmland
Affärsenhetschef Stefan Appel
stefan.appel@eitech.se

INAC Process Västerås
Affärsenhetschef Andrej Lind
andrej.lind@inac.se