Från idé till implementering

Våra kvalificerade medarbetare kan hjälpa dig att gå från idé till implementering. Oavsett om du planerar eller utökar din produktionsanläggning, kan våra specialister hjälpa dig hitta den optimala lösningen.

Vi erbjuder konstruktions- och ingenjörstjänster från idé till implementering.

ERBJUDANDE

Vi erbjuder design- och ingenjörstjänster som kan användas på olika sätt, från processteknik och maskinteknik till industriell automatisering. Alla kunskapsområden, specialiteter och dokumenterade färdigheter som krävs i alla projektfaser – konsultering, projekt, konstruktion och underhåll – finns tillgängliga internt.

Vår teknik kan tillämpas på befintliga och nya anläggningar. Med hjälp av vår strategi och våra verktyg kan alla utvidgningar av befintliga system enkelt hanteras under konstruktionsprocessen. Implementeringsfasen kan slutföras effektivt och utan överraskningar.

Vi bildar projektgrupper som passar ditt projekts storlek och komplexitet. Varje grupp leds av en projektledare. Våra specialistteam arbetar nära tillsammans, eftersom vi av tidigare erfarenhet vet att ett nära samarbete skapar de bästa förutsättningarna för framgångsrika projekt. Vi tillhandahåller praktiska lösningar och en tydlig strategi. Vårt arbete bygger på engagemang, ömsesidigt förtroende, personlig kontakt och strävan efter en varaktig relation.


NÅGRA AV VÅRA KUNDER

 • Billerud Korsnäs
 • Inovyn
 • Perstorp
 • European Spallation Source (ESS)
 • Nouryon
 • Volvo Group
 • Mölndal Energi
 • Borealis
 • Skanska

DESIGN MED INDUSTRIELL PRECISION

Eftersom vi arbetar med projektteknik och projektgenomförande har vi nära till praktisk innovation.

Inom anläggningsdesign gör vi:

 • Genomförbarhetsstudier
 • Konceptdesign
 • Grundläggande design
 • Detaljerad projektering
 • Civila anläggningar / byggnader
 • Process
 • Mekanik / rörledning
 • Processautomation och IT
 • El och instrumentering

Actemium levererar:

 • Genomförbarhetsstudier som täcker utvecklingsmetoder, problemdefinition, teknisk genomförbarhet och lämpliga tillämpningar
 • Analys av affärsprocesser och tillhörande informationsbehov
 • Optimering av tillverkningsprocesser, affärsprocesser och informationssystem
 • Identifiering och specifikation av användarkrav och önskemål, och översättning till en URS (User Requirements Specification/ specifikation av användarkrav) eller en fullständig specifikation
 • Design av arkitektur för IS (informationssystem) och funktionell design av IS
 • Riskbedömning
 • Energieffektivitet / Energirevisioner

KONSTRUKTION

Vi är med dig hela vägen från förprojektering, med förslag till tekniska såväl som ekonomiska åtgärder, via utvecklingsarbete med övergripande design fram till detaljkonstruktionen.

Varje projekt är unikt och för att projektet ska lyckas behövs en omsorgsfull genomgång av alla funktioner; att anläggningen motsvarar de förväntningar som ställts på kvalitet, både när det gäller utförande och produktionskapacitet.

Vi erbjuder:

 • Planritningar (Elprocad ic Plan)
 • Processbilder
 • Kretsscheman (Elprocad ic Pro & Elmaster)
 • Fiber/Datanät
 • CCTV

Vi levererar även:

 • Leveransbesiktning av utförandet för att säkerställa kvalitén enligt gemensamt framtagen kvalitetssäkringsplan.
 • Avprovning av anläggningen enligt gemensamt utarbetade testprotokoll (FAT- och SAT-tester) för att säkerställa funktion och kapacitet.
 • Utbildning av operatörer, service- och underhållspersonal med slutdokumentation  som utbildningsmaterial.
 • Vi använder beräkningsprogram för tekniska lösningar och komponentval, där också regler, normer och föreskrifter för processen tillämpas på ett korrekt sätt. För en komplett dokumenterad leverans använder vi en professionell dokumenthantering och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.

Vi får anläggningar att fungera

Det är en sak att utveckla system. Det är en helt annan sak att få dem att fungera tillsammans med andra processer. Actemium erbjuder kompletta helhetslösningar genom totalentreprenader. Du får en nyckelfärdig anläggning med mjukvara och hårdvara klara att användas, enkelt och bekvämt. Vår automationsavdelning hjälper dig med konsultation, service, underhåll och felsökning av befintliga system. Vi tar fullt ansvar för att du ska känna dig trygg.

 

 

PROGRAMMERING

Programmering

Actemium har kompetens inom ett flertal styrsystem och programspråk. Vi gör leverantörsoberoende automationslösningar och arbetar med många olika leverantörer, vilket gör att kundens önskemål om leverantör kan uppfyllas. Vi arbetar bland annat med Siemens S7, Mitsubishi, ABB, Schneider, Rockwell, InTouch, iFix, Citect och Profibus. Kontakta oss gärna för information om hur vi kan hjälpa er inom just ert fabrikat/programmeringsspråk.

Vi ger dig bästa möjliga support

Vår support hjälper dig så fort något inte fungerar. Du kan alltid känna dig trygg och säker. Vi vet efter många års erfarenhet att supporten är oerhört viktig för att skapa en god relation med våra kunder. Våra programmerare har en gedigen kunskap och ansvarar för att allt fungerar i ditt system. Vi tar hand om alla frågor och problem som kan uppstå. Det mesta av supporten sköter vi idag på distans.

Vi utbildar dig i systemen

För att lära sig systemen ordentligt och jobba effektivare krävs utbildning. Vi erbjuder våra kunder anpassade utbildningar som visar hur du använder systemen i just din verksamhet. Du får lära dig hur rutiner och processer fungerar och hur du arbetar smartare för att öka effektiviteten.

Vi anpassar anläggningen efter din verksamhet

Vi har många års erfarenhet av systemutveckling och kundanpassade lösningar åt olika företag. Vår systemutveckling innehåller självklart både projektledning och programmering. Vi fördjupar oss i kundens arbetsområden och levererar system med hög kvalitet som effektiviserar arbetet.

Ett nära samarbete mellan konstruktörer, tekniker och montörer ger en stabil grund för att genomföra projekt med olika förutsättningar och tidsramar.

Vi utför nätanalys för att optimera vår kunds anläggning och kan bedöma anläggningen och dess drift för att implementera uppgraderingar och optimeringar för bland annat energibesparingar.

 

 

KONTAKT

Regionchef Väst

Thomas Fogleström

thomas.fogelstrom@vinci-energies.se