Våra lösningar

Actemium är en ledande aktör inom vattenhanteringsbranschen med globalt sett mer än 200 ingenjörer involverade i denna sektor.

Våra medarbetare jobbar genom hela livscykeln för vatten – från vattenpumpning utan behandling till förbränning av slam som kommer från avloppsvatten, inklusive övertryck och dricksvattenstationer.

Actemium erbjuder kompletta lösningar inom elektroteknik, automatisering, instrumentering och hydraulik. Våra lösningar är utformade för att optimera din anläggnings energiförbrukning och minska miljöavtrycket samtidigt som de följer internationella standarder.

Vattenreningskonceptet WAW

Vårt koncept bygger på total skalbarhet och ger dig som utförare möjlighet till total kontroll över flöden, system och data. Vi är unika med att kunna erbjuda detta produktoberoende koncept som helt utgår från din anläggnings behov.

Kontakta oss i rutan till höger så berättar vi mer!

 

INSAMLINGSSTATION

 • Borrning
 • Vattenpumpning

 

AVLOPPSRENING

 • Förbehandling
 • Koagulering / flockning / sedimentering
 • Biologisk behandling
 • Klarifiering
 • Slamförbränning

DRICKSVATTENBEHANDLING

 • Filtrering
 • Specifika fysikaliska och kemiska behandlingar
 • Membranbehandling
 • Klorering
 • Ozonation / UV-behandling

ÖVERTRYCKSSTATION

LAGRING

 

Actemium Automation

Marcus Larsson

marcus.larsson@actemium.com

Telefon: 0303 – 668 23

Mobil: 070 – 416 68 23