Vår kunskap

DESIGN OCH KONSTRUKTION

Front end engineering design, detaljerad design och konstruktionsteknik.

 • Konsultation, revisioner, inspektion och planering
 • Elektriska analysatorer för instrumentering och system för telekommunikation
 • Automatisering & Säkerhetssystem
 • Funktionell analysspecifikation
 • Fältutrustning & specifikation av instrumentering
 • Teknik för värmeöverförings
 • Teknik för systemgränssnitt

 

IMPLEMENTATION & SYSTEMINTEGRATION

 • Inköp
 • El, instrumenterings- och automatiseringsprojekt
 • PLC, DCS & Scada
 • Telemetri & Lokalt industriellt nätverk
 • Skåp & HV / LV-omkopplare
 • Ombyggnad / utbyggnad
 • Videoövervakning
 • Åtkomstkontroll
 • Säkerhetssystem (MSP, MSR, MSU)
 • Brandskydd, gassystem
 • Atex Hvac-lösningar
 • Avstängningar och vändningar

IDRIFTTAGNING AV UNDERHÅLL OCH SERVICE

 • Förbredelse för idrifttagning och idrifttagningsteknik
 • Förbredande idrifttagning och idrifttagningsutförande
 • Underhållsteknik
 • Allmänt underhåll
 • Utbildning Drift och Underhållsoperatör
 • Ledning av utbildningscenter
 • Säkring och kartläggning av kompetens