Onshore Power Supply (OPS) är Actemiums marknadsledande och svensktillverkade lösning för elektriska landanslutningar av fartyg. Actemium har under det senaste året mottagit och slutfört en rad ordar där vi med stolthet möjliggjort stora miljövinster för våra kunder.

Actemiums svenskproducerade OPS-anläggningar ansluter fartyg till det fasta elnätet och minskar miljöpåverkan då fartygsgeneratorerna helt kan stängas av, tidigare har fartygen fortsatt att släppa ut växthusgaser under tiden de har legat förtöjda i hamnen.
Genom att ansluta fartyget till elnätet kan de stänga av sina generatorer, vilket minskar buller och utsläpp av bland annat koldioxid (CO2), kväve- och svaveloxider (NOx-, SOx) och därigenom minskar bidraget till växthuseffekten, samt skapar en bättre närmiljö i hamnarna.

Senaste året har Actemiums OPS-lösningar möjliggjort följande miljövinster i Skandinavien:

  • 33 604 841 kg CO2
  • 902 609 kg NOx
  • 62 488 kg Sox
  • 20 829 kg partiklar
  • 17 936 468 liter Marin Diesel

En flexibel leverans

OPS-anläggningarna tillverkas i Stora Höga, strax norr om Göteborg. Anläggningarna är certifierad i enlighet med IEC/ISO/IEEE 80005 samt lokala standarder.
Actemiums OPS-anläggningar levereras som totalentreprenader där vi utför mark- och installationsarbeten på plats samt fjärrövervakning, drift och underhåll av systemet. OPS-systemet kan vara i drift var som helst i världen inom en månad efter leverans till plats.

Actemium har sedan tidigare levererat OPS-anläggningar till ett flertal hamnar, alla lösningar har anpassats för att nå ett mer hållbart strömförsörjningsläge.

Några av våra levererade OPS-anläggningar: