Nyheter industri / tillverkning

Omfattande avtal för Actemium vid Borealis krackningsanläggning

Actemium anställda i kombination - industri

Worley har konstruerat ett nytt reningsverk för Borealis krackeranläggning i Stenungsund, Sverige. Actemium Sverige har fått det omfattande förtroendet för bland annat utförande av kyla, ventilationsinstallationer, ställverk samt el- och instrumentinstallationer.

Actemium Sverige har blivit tilldelade avtalet för samtliga discipliner vid uppförandet av nya vattenreningsanläggningen på Borealis krackeranläggning i Stenungsund. På anläggningen i Stenungsund genomförs bland annat tester för förnyelsebart råmaterial. Krackern i Stenungsund är en av de modernaste och mest flexibla i Europa och visar vägen mot en mer klimatneutral verksamhet.

”I avtalet med Actemium för det nya reningsverket ingår ett omfattande el- och installationsprojekt, kyla, ventilation, och ställverk. För att hantera detta projekt, med kort projekttid, kommer vi ha stor hjälp av vårt industrinätverk* i Sverige. Totalt har vi resurssatt projektet med medarbetare från tre olika enheter,” säger Lars Roswall, affärsenhetschef för Actemium Process.

Projektet påbörjas den första juni i år och beräknas vara färdigställt till sista september.

Vi arbetar med säkra samt hållbara lösningar och tjänster inom industrin. Vår fördel många gånger är kraften och expertkunskapen från vårt nätverk och på så vis kan vi erbjuda skräddarsydda helhetslösningar, även med kort projekttid” avslutar Lars.

*Actemiums industrinätverk i Sverige består idag av 13 affärsenheter och är samtidigt en del av ett internationellt nätverk av över 400 affärsenheter globalt. Våra affärsenheter finns i över 42 länder runt om i världen. Våra 250 medarbetare i Sverige ingår i ett nätverk med över 22 000 medarbetare över hela världen.