Nyheter industri / tillverkning

Actemium utför totalentreprenad för ST1

Raffinaderiet ST1 i Göteborg har gett förtroendet till Actemium Electro i Stora Höga att utföra en totalentreprenad under kommande halvår.

Projektet innebär att Actemium Electro ska ersätta 31 stycken 3kV fack med tillhörande styrsystem och LS-system, samt två transformatorer på 5MVA. Samtidigt ska även installationsgolvet bytas och belysningen moderniseras till LED-armaturer. Vidare ska Actemium Electro ersätta och programmera nio reläskydd i ett annat ställverk.

” Vi är väldigt stolta över förtroende från ST1 för denna omfattande totalentreprenad, där vi står för allt från utredning, konstruktion, leverans av utrustning, programmering, montagearbeten till idrifttagning ” säger Ingemar Gustavsson, varumärkesansvarig Actemium Sverige.

”En av våra styrkor på Actemium Electro är att genomföra omfattande uppdrag på mycket korta tidsintervaller. Tack vare vår kompetens och vana att arbeta med minutiös planering kan vi genomföra uppdraget med hög kvalitet på den utsatta tiden”, tillägger Kristoffer Nordfeldt projektledare på Actemium Electro.

Projektet ska utföras under ett planerat stopp på ST1. Totalt har Actemium ett tidsintervall om 19 dagar, från det att spänningen bryts till det att fabriken ska gå som vanligt igen. Projektet har därför redan påbörjats med utredning och konstruktion. Det beräknas vara färdigställt och driftsatt i april 2023.

Den komprimerade tidplanen utgör den största utmaningen i projektet. Konstruktionen har därför redan startat, för att allt ska gå smidigt och som planerat. Allt material som bedöms som kritiskt för projektet som ställverk, reläskydd, styrsystem, transformatorer, LS-system, N-punktmotstånd med mera är redan beställt och levereras innan årsskiftet” berättar Kristoffer.

Vi arbetar med säkra och hållbara lösningar och tjänster inom industrin. Vår fördel många gånger är kraften och expertkunskapen från vårt nätverk* och på så vis kan vi erbjuda skräddarsydda helhetslösningar, även med korta tidsintervaller” avslutar Ingemar.

 

*Actemiums industrinätverk i Sverige består idag av 13 affärsenheter och är samtidigt en del av ett internationellt nätverk av över 400 affärsenheter. Våra affärsenheter finns förutom i Sverige i över 42 länder runt om i världen. Våra 250 medarbetare i Sverige ingår i ett nätverk med över 22,000 medarbetare över hela världen.