Nyheter industri / tillverkning

Actemium Göteborg Engineering startar verksamhet

1 mars startar Actemium en ny affärsenhet i Actemium Göteborg Engineering, med inriktning mot el och automation.

– Vårt erbjudande består av elkonstruktion, programmering (PLC, SCADA) samt projektledning där vi kommer att hjälpa våra kunder genom hela projektgenomförandet. Vi erbjuder förstudier, projektering, detaljkonstruktion, projektledning, installation, idrifttagning och service, berättar Thomas Fogelström, VD för Actemium Göteborg Engineering AB.

En av de nyförvärvade till Actemium Göteborg Engineering är affärsenhetschef Nebojsa Curcic.

– Vi ska bli det självklara valet att utföra hela projektgenomföranden, med vår samlade och höga kompetens gör att vi kan erbjuda en bred lösning för våra kunder, säger Nebojsa Curcic.

Branscher som Actemium Göteborg Engineering kommer verka i huvudsak Kemi/Process industri, Tillverkningsindustri, Papper & Massa industrin, Livsmedelsindustrin, Vatten och Rening samt Kraftvärme.

Actemium Göteborg Engineering kommer att utföra hela projektgenomföranden, med samlad kompetens från såväl tidiga studier till installation och färdig anläggning.