Nyheter Växthuseffekten Miljö / Energi Industri / Fartyg / hamn / Sjöfart / tillverkning

Actemium elektrifierar färjeanslutning i Uddevalla Hamn

Onshore Power Supply är Actemiums marknadsledande och svensktillverkade lösning för elektriska landanslutningar av fartyg. Actemium har under våren mottagit och slutfört en order från Uddevalla Hamn för utförandet av en tillfällig OPS-anslutning.

I Uddevalla Hamn har OPS-anslutningen möjliggjort att Stena Lines fartyg M/S Saga sedan slutet av april kunnat ansluta sig till elnätet. Genom att ansluta sig till elnätet kan fartyg stänga av sina hjälpmaskiner, med minskade luftutsläpp av bland annat koldioxid, kväve- och svaveloxider (CO2, NOx-, SOx) och en förbättrad närmiljö som direkt konsekvens.

Fartyget M/S Saga har tidigare varit ansluten i Oslo Hamn med en OPS-lösning från Actemium. Tack vare vår expertis och unika erfarenhet kunde vi skyndsamt leverera en skräddarsydd OPS-lösning till Uddevalla Hamn.

OPS-anläggningen tillverkas i Actemiums fabrik i Stora Höga, strax norr om Göteborg, och är byggd i enlighet med den internationella standarden IEC/ISO/IEEE 80005–1.

Green Shipping ett prioriterat område inom EU-kommissionen och elektrifieringen av i hamnar ingår även i den svenska regeringens klimatpolitiska handlingsplan. Som marknadsledande inom OPS är vi stolta över att leverera vår miljövänliga OPS-lösning. Actemium vill fortsatt utveckla infrastrukturen för en miljövänligare hamntrafik både i Norden och globalt.

Om elektriska landanslutningar – Actemium Onshore Power Supply (OPS)

Med hjälp av våra svenskproducerade och marknadsledande elektriska landanslutningar (Actemium Onshore Power Supply) kan fartyg ansluta sig till det fasta elnätet när de anländer hamn, och därmed stänga av sina hjälpmotorer med minskade partikelutsläpp som följd.

Med en hög industriell precision bidrar Actemiums elektriska landanslutningar till att minska kostnader och miljöpåverkan i hamnar runt om i världen. Det minskade motorbullret förbättrar även arbetsmiljön för besättningen. Vi installerade världens första landanslutningen i Göteborgs hamn enligt den nya standarden år 2010, och är numera en av marknadsledarna inom OPS. Vi värdesätter och strävar efter långsiktiga kundrelationer, ett produktoberoende och en ständigt hög servicegrad.

Actemium har sedan tidigare levererat OPS-anläggningar i Kristiansand, Oslo, Nynäshamn, Göteborg, Trelleborg, Ystad, Karlskrona, Visby, Stockholm och Luleå.