Nyheter Energifrågor / Energi Industri / Fartyg / hamn / Sjöfart / tillverkning

Actemium elektrifierar färjeanslutning i Kapellskär

Onshore Power Supply är Actemiums marknadsledande och svensktillverkade lösning för elektriska landanslutningar av fartyg. Actemium har fått ytterligare en order från Stockholms Hamnar avseende totalentreprenaden av en ny OPS-anläggning i Kapellskär. Actemium har sedan tidigare anlagt 20 st OPS-anläggningar i Norden.

OPS-anslutningen möjliggör att fartyg kan ansluta sig till elnätet och ges därmed möjligheten att stänga av sina hjälpmotorer. Actemium har nu fått förtroende att leverera ytterligare landanslutningar till Stockholms hamnar. I Kapellskär möjliggör OPS-anläggningen en modernisering med miljömässiga fördelar – inte minst inom ramen för den viktiga passagerar- och godstrafiken till Nådendal, Finland.

I Kapellskär möjliggör OPS-anslutningen att passagerar- och godsfartyg till Nådendal, Finland kan ansluta sig till elnätet. Genom att ansluta sig till elnätet kan fartyg stänga av sina hjälpmaskiner, med minskade luftutsläpp av bland annat koldioxid CO2, kväve- och svaveloxider (NOx-, SOx) och en förbättrad närmiljö som direkt konsekvens.

Actemium påbörjar prefabricering av OPS-anläggningen under hösten 2021 för en snabb och effektiv installation under 2022. OPS-anläggningen tillverkas i Actemiums fabrik i Stora Höga, strax norr om Göteborg. Anläggningen är certifierad i enlighet med IEC/ISO/IEEE 80005 och lokala standarder. Actemium utför markarbeten, installationsarbeten på plats samt fjärrövervakning, drift och underhåll. På kaj installeras fjärrmanövrerade kranar för direktanslutning till fartyg.

Green Shipping ett prioriterat område inom EU-kommissionen och elektrifieringen av i hamnar ingår även i den svenska regeringens klimatpolitiska handlingsplan. Som en av marknadsledarna inom OPS är vi därför stolta över att leverera vår miljövänliga OPS-lösning, och fortsatt möjliggöra infrastrukturen för en miljövänligare hamntrafik både i Norden och globalt.

Om elektriska landanslutningar – Actemium Onshore Power Supply (OPS)

Med hjälp av våra svenskproducerade och marknadsledande elektriska landanslutningar (Actemium Onshore Power Supply) kan fartyg ansluta sig till det fasta elnätet när de anländer hamn, och därmed stänga av sina hjälpmotorer med minskade partikelutsläpp som följd.

Med en hög industriell precision bidrar Actemiums elektriska landanslutningar till att minska kostnader och miljöpåverkan i hamnar runt om i världen. Det minskade motorbullret förbättrar även arbetsmiljön för besättningen. Vi installerade världens första landanslutningen i Göteborgs hamn enligt den nya standarden år 2010, och är numera en av marknadsledarna inom OPS. Vi värdesätter och strävar efter långsiktiga kundrelationer, ett produktoberoende och en ständigt hög servicegrad.

Actemium har sedan tidigare levererat OPS-anläggningar till hamnarna i Kristiansand, Oslo, Göteborg, Trelleborg, Ystad, Karlskrona, Visby, Stockholm och Luleå där det finns flera olika OPS lösningar.