Nyheter industri / tillverkning

Actemium elansluter tankfartyg i explosionsfarligt område i Göteborgs Hamn

Elanslutning via anslutningscontainrarna som kommer att anläggas permanent vid kajerna i Energihamnen. Illustration: Göteborgs Hamn

För första gången i världen kommer nu tankfartyg att kunna elanslutas i explosionsfarlig (ATEX) miljö. Actemium Electro har fått förtroendet av Göteborgs Hamn att konstruera en lösning som kommer att tas i bruk i Energihamnen 2023.

För att kunna el-ansluta tankfartyg som ligger vid kaj i Energihamnen har Göteborgs Hamn arbetat fram ett nytt koncept som gör det säkert, miljövänligt och samtidigt kostnadseffektivt. Baserat på detta koncept kommer Actemium att konstruera och arbeta fram en unik lösning, anpassad till att möta de högt ställda kraven.

En utmaning har varit att hitta en aktör som kan konstruera och installera en lösning som kan elansluta tankfartyg. Projektet går under namnet Green Cable och har som mål att sätta en ny global standard för elanslutning av tankfartyg i explosionsfarliga miljöer“, säger Stefan Strömberg, pressansvarig för Göteborgs Hamn.

”Actemium är mycket hedrade över att än en gång ha fått förtroendet av Göteborgs Hamn, som nu väljer vår OPS-lösning även för tankfartyg i explosionsfarlig miljö. Senast var vi på plats i RoRo-terminalen år 2020, där nu fartygen förses med el via kabel och eliminerar miljöfarliga avgaser och buller från dieselmotorer vid lossning och lastning”, säger André Olofsson projektledare OPS-lösningar för Actemium Sverige.

Actemiums entreprenad omfattar projektering, leverans, montage, inkoppling och injustering av berörda anläggningsdelar med tillhörande ritningar, till fullt funktions- och driftfärdig anläggning för landanslutning. De tre anslutningscontainrarna kommer att anläggas permanent vid kajerna i Energihamnen och har designats för att permanent vara i en explosionsfarlig miljö, tack vare ny tekniklösning som garanterar säkerheten.

”Actemium är med från start vid framtagning av bygglovshandlingar samt bygglovsansökning. Eftersom anslutningscontainrarna är placerade i ATEX-område ställer det helt nya krav på vår leverans och en säker kabelhantering mellan land och fartyg”, understryker André.

Projektet startar omgående och ska vara färdigställt till slutet av 2023.

Actemiums OPS-lösningar

Onshore Power Supply (OPS) är Actemiums svensktillverkade lösning för elektriska landanslutningar. OPS innebär att både fartyg och hamnar är anpassade för att fartyg ska anslutas till det vanliga elnätet via elektrisk kabel. Actemium har sedan tidigare levererat fler än 25 OPS-anläggningar i Norden. OPS-anläggningarna tillverkas av Actemium i Stora Höga, strax norr om Göteborg.

”Om alla fartyg vid kaj stänger av sina hjälpmotorer och ansluter till landström, skulle miljöpåverkan sjunka dramatiskt i Sverige. Med hjälp av landström kan fartygets hjälpmotorer stängas av och buller samt utsläpp av koldioxid, svaveloxid och kväveoxid reduceras avsevärt”, framhäver André.

”Actemium erbjuder kunskap, resurser och en lösning som kommer bidra till att fortsätta skapa stora miljövinster tack vare vår OPS-lösning. Tillsammans med våra kunder bidrar vi till en mer hållbar framtid”, avslutar Ingemar Gustavsson varumärkesansvarig för Actemium Sverige.