Actemium Göteborg Engineering

ACTEMIUM GÖTEBORG ENGINEERING – MED INRIKTNING MOT EL OCH AUTOMATION.

Affärsenhetschef: Nebojsa Curcic
Affärsenhetschef: Nebojsa Curcic

Actemium Göteborg Engineering vänder sig främst mot kemi/process industri, tillverkningsindustri, papper och massaindustrin, livsmedelsindustrin, vatten och rening samt kraftvärme. Actemium Göteborg Engineering kommer att utföra hela projektgenomföranden, med samlad kompetens från såväl tidiga studier till installation och färdig anläggning.

Fler lediga tjänster

Du hittar lediga tjänster på vår karriärsida.

Avdelningschef: Villiam Pavic

Avdelningschef: Daniel Holmqvist

Avdelningschef: Göran Ottosson

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Johan Willins gata 6, 416 64 Göteborg

Affärsenhetschef: Nebojsa Curcic
nebojsa.curcic@actemium.com
Telefon: 070-282 29 85

Avdelningschef: Villiam Pavic
villiam.pavic@actemium.com
076-135 10 94

Avdelningschef: Daniel Holmqvist
daniel.holmqvist@actemium.com
072-551 78 38

Avdelningschef: Göran Ottosson
goran.ottosson@actemium.com
070-299 78 46