Instrumentinstallation

Instrumentinstallation är en naturlig del av verksamheten då vi har vår bas intill processindustrin i Stenungsund. Våra elektriker och tekniker har kompetensen som gör att de behärskar båda världarna – el och instrument.

 

Vi erbjuder

 • Instrumentinstallationer
 • Ex-installationer
 • Fältinstrument
 • Analysutrustning
 • Klenrörsinstallationer
 • Kontrollrumsinstallationer
 • Pneumatik
 • Reglerventiler
 • Säkerhetsventiler
 • Loop-test
 • Kalibreringsuppdrag
 • Test och idrifttagning
 • Underhåll och service

 

Kontakt

 • Sture Karlsson

Actemium Industri

Telefon 0303 – 668 21, mobil 070 – 416 68 21

sture.karlsson@actemium.com

&nbp;