Instrumentinstallation

Instrumentinstallation är en naturlig del av verksamheten då vi har vår bas intill processindustrin i Stenungsund. Våra elektriker och tekniker har kompetensen som gör att de behärskar båda världarna – el och instrument.  Vid behov finns även ytterligare resurser i vårt systerföretag Processkontroll AB.

 

Vi erbjuder

  • Ex-installationer
  • Fältinstrument
  • Analysutrustning
  • Klenrörsinstallationer
  • Kontrollrumsinstallationer
  • Kalibreringsuppdrag
  • Test och idrifttagning
  • Underhåll och service

 

Kontakt

  • Sture Karlsson

Telefon 0303 – 668 21, mobil 070 – 416 68 21

sture.karlsson@actemium.com

  • Lars Sahlén

Telefon 0303 – 668 36, mobil 070 – 416 68 36

lars.sahlen@actemium.com

&nbp;