Instrumentinstallation

Att kunna installera el och instrument är ett måste om man ska verka i Stenungsund. Därför satsade vi på instrument i Stenungsund redan på 70-talet. Våra elektriker har kompetensen som gör att de behärskar båda världarna – el och instrument. Skulle inte våra egna resurser räcka till tar vi gärna hjälp av, Processkontroll AB.

 

Vi erbjuder

  • Ex-installationer
  • Fältinstrument
  • Analysutrustning
  • Klenrörsinstallationer
  • Kontrollrumsinstallationer
  • Kalibreringsuppdrag
  • Test och idrifttagning
  • Underhåll och service

 

Kontakt

  • Sture Karlsson

Telefon 0303 – 668 21, mobil 070 – 416 68 21

sture.karlsson@actemium.com

  • Lars Sahlén

Telefon 0303 – 668 36, mobil 070 – 416 68 36

lars.sahlen@actemium.com

&nbp;