Elinstallation

Elinstallation har alltid varit stommen i vår verksamhet, ända sedan Emil Lundgren själv startade sin firma på Hisingen för snart hundra år sen. Vi har stor vana från processindustri, energiverk, pappersbruk och många andra delar av industrin.   Vi erbjuder
 • Hög- och lågspänningsinstallation
 • Ställverk
 • Transformatorer
 • Kraftfördelning
 • Motordrift
 • Reservkraft
 • Kabel och kanalisation
 • Belysning
 • Värmekabel
 • Provning och idrifttagning
  Genom Processkontroll Elektriska i Stora Höga kan vi även erbjuda kraftigare högspänningslösningar.  

Kontakt

 • Mats Söderberg
Actemium Industri Telefon 0303 - 668 06, mobil 070 - 416 68 06 mats.soderberg@actemium.com
&nbp;