Brandbekämpningssystem Götatunneln

08/09/2017
Actemium Automation har av Acobia Flux och Trafikverket fått en order på installation av nytt brandbekämpningsssystem i Götatunneln i Göteborg. Actemium kommer att utföra elektrisk design och konstruktion samt elinstallation och Acobia kommer att utföra programmering av PLC samt integrering i befintligt SCADA. Driftsättning av anläggningen sker i samarbete mellan Actemium och Acobia och är uppdelat i två faser: Fas1 - Södra tunnelröret i slutet av januari 2018 Fas2 - Norra tunnelröret i slutet av april 2018 Projekteringen ligger i startgroparna och tillverkning av styrskåp sker i oktober-november 2017. Projektet skall vara slutfört i juli 2018.