Actemium förstärker sin position i Norden

30/04/2018

Actemium växer på den nordiska marknaden genom att Processkontroll och Processkontroll Elektriska blir en del av varumärket. Actemium levererar totallösningar inom el, instrument och service och arbetar främst med industri- och infrastrukturprojekt. Jonas Klarén, regionchef Actemium Nordic säger; ”Processkontroll-bolagen har tillhört VINCI-koncernen sedan 2012 och de olika enheterna samarbetar ofta i gemensamma…

 
Läs mer

Samverkansprojekt Actemium

23/04/2018

På SCA Östrand har Actemium Norden fått förtroende att vara med och bygga ett nytt kokeri samt fiberlinje. Personal från 8 olika eneheter inom VINCI kommer att involveras i projektet. Det är en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna och den största i Norrland någonsin. SCA Östrand fördubblar sin produktionskapacitet från 430 000 ton till 900 000 ton och får den största produktionslinjen…

 
Läs mer

Actemium möjliggör Onshore Power Supply i Port of Antwerp

09/04/2018

Inom Antwerpens hamnområde skall fartyg kunna erbjudas möjlighet att ansluta till landström när de ligger vid kaj. Actemium är en av de utvalda partnerna som kommer att göra detta möjligt tillsammans med Port of Antwerp. Antwerpens hamnmyndighet har tecknat avtal, Letter Of Engagement, med Siemens, ABB, Schneider Electric, ACTEMIUM och Techelec som ska möjliggöra användning av landström för fartyg i hamnen.…

 
Läs mer

VINCI Energies förvärvar EITECH-koncernen

08/11/2017

VINCI Energies förvärvar EITECH-koncernen, en av de främsta specialisterna inom elinstallationer och konstruktion för industri, infrastruktur och byggnader i Sverige. VINCI Energies, VINCIs dotterbolag som specialiserar sig på energi och ICT-tjänster, har nått en överenskommelse med aktieägarna…

 
Läs mer

Brandbekämpningssystem Götatunneln

08/09/2017

Actemium Automation har av Acobia Flux och Trafikverket fått en order på installation av nytt brandbekämpningsssystem i Götatunneln i Göteborg. Actemium kommer att utföra elektrisk design och konstruktion samt elinstallation och Acobia kommer att utföra programmering av PLC samt integrering i befintligt SCADA. Driftsättning av anläggningen sker i samarbete mellan…

 
Läs mer

Nytt broprojekt för Actemium Automation

29/06/2017

Hisingsbron Actemium Automation i Stenungsund har fått förtroendet att utföra el-och styranläggning för den nya Hisingsbron i Göteborg. Hisingbron kommer att bli en så kallad lyftbro som förbinder Hisingen med fastlandet och ersätter den nuvarande Göta Älvbron. Bron planeras stå färdig år 2020. Beställare

 
Läs mer

1 2 3