Stål/Brandprocess

Med sin mångåriga erfarenhet inom alla processer som är involverade i produktionen av gjutjärn, järn och stål, är Actemium fullt förtrogen med de begränsningar som är involverade i den pågående moderniseringen av anläggningar och utrustning som används för att producera platta och långa produkter.

 
Förbättrar industrins prestationer
 
Läs mer
 

Stål/Brandprocess är inget som vi för närvarande ägnar oss åt i Sverige, men i många andra länder finns affärsenheter inom Actemium som är mycket duktiga på just detta. Följ länken så kommer du till Actemiums internationella sida som handlar om Steel/Fire process”.

&nbp;