Kapitalvaror

Som en utvecklingspartner för tillverkningsindustrin använder Actemium sitt internationella nätverk av affärsenheter för att utforma och integrera lösningar som motsvarar kundernas specifika behov.

 
Förbättrar industrins prestationer
 
Läs mer
 

Tack vare Actemiums expertis och djupa kunnande inom olika processer, kan vi erbjuda tillämpliga lösningar för tillverkningsindustrin.

Kapitalvaror är inget som vi för närvarande ägnar oss åt i Sverige, men i många andra länder finns affärsenheter inom Actemium som är mycket duktiga på just detta. Följ länken, så kommer du till Actemiums internationella sida som handlar om Capital goods”.

&nbp;