Värderingar

Alla Actemiums affärsenheter värdesätter djupt både VINCI Energies värderingar – förtroende, entreprenörskap, solidaritet, ansvar och självständighet – liksom kärnan i Actemiums nätverk  – säkerheten först, partnersamverkan, positiv attityd, laganda och delaktighet.

Dessa värderingar visar vår varumärkes eftersträvan att fungera som ett reellt, dynamiskt och enat nätverk. Vi tror att det är viktigt för framtiden att ge våra medarbetare möjlighet att avancera och uppnå sin fulla potential. Alla 20 000 kvinnor och män i Actemiums nätverk av 300 affärsenheter delar dessa värderingar.

  • Säkerheten går först: Säkerhet har högsta prioritet och är vägledande i alla våra handlingar.
  • Partnersamverkan: Vi arbetar tillsammans för gemensam framgång och utvecklar våra affärsmöjligheter.
  • Positiv inställning: Vi vänder svårigheter till möjligheter och framgång delas.
  • Laganda: Vi delar villkorslöst och är öppna, fördomsfria och stödjande medspelare.
  • Bidragande: Vi nätverkar aktivt, ger och tar, medvetna om vårt ansvar gentemot Actemium och agerar därefter.
 
&nbp;

“Säkerheten går alltid först!”

Åke Thimfors , vd, VINCI Energies Nordic