Presentation

Actemiums målsättning är att hjälpa kunderna öka sin konkurrenskraft och industriella kapacitet.

Actemium är ett nätverk  av 350 affärsenheter till 100% inriktade mot industrinprocesser. Dessa enheter finns i 40 länder över hela världen, alltid på plats där våra kunder finns.  
 

Konstruera, utföra och underhålla industriprocesser och anläggningar

Actemium agerar hela vägen från projektering och konstruktion till genomförande, driftsättning och underhåll. Vårt nätverket erbjuder relevanta och genomtänkta förslag med långsiktigt samarbete i åtanke.
Vår kompetens används inom flera olika områden:
  • Processtyrning & automation
  • El & instrumentering
  • Mekanik & rör
  • Infrastruktur
 
Vår erkänt professionella kompetens i kombination med vår segmenterade strategi och nätverkande används för att skapa effektiva och kreativa kundspecifika lösningar.
&nbp;

“Vår ambition är att vara det högst värderade internationella nätverket som erbjuder säkra och hållbara lösningar och tjänster riktade mot industrin.”

Olivier Albessard , Varumärkesdirektör, Actemium