Välkommen till Actemium Nordic

Vi utvecklar lösningar för att förbättra och optimera kundernas system och processer inom el- och automationsindustrin, från strömförsörjning till automationsstödd tillverkningskontroll.

 
 
 
Läs mer
 

Actemium inriktar sig på att förbättra och optimera den industriella utvecklingen genom hela produktionskedjan i kundernas anläggningar.    

 

Maintain

 

 

 
 
 
Läs mer
 

Konstruktion

Vi är med i den grundläggande designfasen - granskning, rådgivning och support - och utarbetar tekniska lösningar som konstruktionen bygger vidare på.

Med utgångspunkt från våra kunders behov erbjuder vi rådgivning och granskning för att utvärdera deras systemkapacitet. Tack vare våra marknadssegment och vårt nätverk av experter kan vi göra relevanta processanalyser och definiera omfattningen av våra kunders projekt.

Konstruktion och projektering pågår hela vägen fram till implementering och underhåll. Tillsammas med våra kunder utarbetar vi relevanta lösningar i enlighet med gällande regler och krav.

http://www.actemium.se/wp-content/uploads/2013/11/maintain-visual.png
Konstruktion

Utförande

Genomförandefasen innefattar allt från specifika tekniska lösningar till mer omfattande multi-tekniskt integrerande och större komplexa projektåtaganden.

Vi följer handlingsplanen, med hänsyn till gällande internationella normer, under hela genomförandefasen vid inköp, programmering, montage och länkar samman projektets alla resurser.

Vi har expertis inom el, instrumentering, automation, industriell IT, mekanik och hydraulik. Våra specialiserade team garanterar förstklassig service, respekterar deadlines och utför noggrann driftsättning.

http://www.actemium.se/wp-content/uploads/2014/03/build.png
Utförande

Underhåll

Industriellt underhåll - revision, tekniskt och operativt underhåll, både on-site och i verkstad, driftsstopp samt tillhörande tjänster.

För att säkerställa att våra kunders anläggningar är tillgängliga, tillförlitliga och säkra verkar våra team oavsett om det gäller fortlöpande underhåll, entreprenader, planerade stopp eller verkstadstjänster.

Vi erbjuder även drift- och servicetjänster samt teknisk support för att förbättra kapaciteten av våra kunders system. Vi utbildar deras personal med de för kunden bäst lämpade metoderna.

http://www.actemium.se/wp-content/uploads/2014/03/maintain.png
Underhåll
 
 

 
Konstruktion
 
Utförande
 
Underhåll
 

“Vår serviceavdelning har en mycket bred kompetens. I servicebilarna finns all nödvändig utrustning som kan behövas för de uppdrag vi får.”

Tommy Johansson , servicetekniker, Actemium Industri

“Våra skåp och paneler byggs i vår verkstad utifrån kundens önskemål och behov. Och givetvis utför vi CE-märkning!”

Magnus Hansson , tekniker, skåpsverkstaden, Actemium Automation

“För en komplett dokumenterad leverans använder vi en professionell dokumenthantering och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.”

Magnus Ericsson , automationsingenjör, Actemium Automation

“—Vi har många års erfarenhet av systemutveckling och kundanpassade lösningar. Och självklart fixar vi både projektledning och programmering. ”

Tomas Taglind , automationsingenjör, Actemium Automation
 
 
 

“Vår serviceavdelning har en mycket bred kompetens. I servicebilarna finns all nödvändig utrustning som kan behövas för de uppdrag vi får.”

Tommy Johansson, servicetekniker, Actemium Industri

Senaste nyheterna

 
VINCI 08.11.2017

VINCI Energies förvärvar EITECH-koncernen

VINCI Energies förvärvar EITECH-koncernen,…

 
Läs mer
 
Automation 08.09.2017

Brandbekämpningssystem Götatunneln

Actemium Automation har av Acobia Flux och Trafikverket fått en order på…

 
Läs mer
Automation 29.06.2017

Nytt broprojekt för Actemium Automation

Hisingsbron Actemium Automation i Stenungsund…

 
Läs mer